bg

Beroepscode en privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doeleinden, met expliciete toestemming van jou gebruikt worden:
 • Een klein deel van de gegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats en omschrijving van de verleende dienst en de kosten van het consult wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Alleen die gegevens zijn zichtbaar voor mijn administratiekantoor.
 • Het opstellen en invullen van de anamnese.
 • Verslaglegging na een consult.
 • Een coulance aanvraag voor ziektekosten verzekeraar.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier, blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op mijn nota

Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens:
 • Je naam, adres en woonplaats
 • de datum en kosten van het consult
 • een korte omschrijving van de werkwijze en van de behandeling


april 2019
Psycholoog Karin de Mulder in Horst, Limburg
Karin de Mulder
 • Ervaren therapeut en coach
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Ook consulten in de avond

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact