bg

Informatie over het healen van familierelaties

Healen van de familie- en voorouderlijn(en)

Het healen van de familie-, en voorouderlijn(en) is een werkstijl die op veel gebieden kan worden ingezet op emotioneel, psychisch, fysiek, mentaal en spiritueel gebied.

Voordat we beginnen met de behandeling hebben we een kennismakingsgesprek zodat we elkaar beter kunnen leren kennen. Klikt het tussen ons dan gaan we verder met het intakegesprek en bespreken we daarin jouw vraag en in het kort jouw herkomst en situatie waarin je opgroeide. Dit doen we om te ontdekken of er mogelijke verbanden liggen met jouw vraag. Waar in jouw familielijn(en) kunnen we een patroon ontdekken wat invloed heeft op jouw denken, gedrag en overtuigingen? En waarin ben je geblokkeerd geraakt om volledig authentiek te kunnen zijn met jezelf?

We gaan samen dus op zoek en stellen daarbij middels een korte tafelopstelling jouw vraag op waardoor je (in)zicht krijgt over de situatie. Met dit inzicht worden voor jou dingen helder en raak je bewust waarom jouw probleem zich steeds weer opnieuw voor blijft doen. Waarom je steeds weer in dezelfde groef terecht komt en er niet uitkomt terwijl je dit zo graag wil. Door met liefde en respect te werken met het systeem en een nieuwe ordening aan te brengen in het systeem doorbreek je het patroon en neem je jouw oorspronkelijke plek in zonder nog te dragen wat van een ander is. Dit zorgt er voor dat je vrij en autonoom door het leven kan gaan.

Aanvullende informatie

Soms kan het zijn dat je tijdens het intakegesprek onvoldoende informatie hebt over jouw familie en voorouders. Dan krijg je een vragenlijst mee waarmee je informatie gaat inwinnen over de geschiedenis van jouw familielijnen. Voor zover dit mogelijk is natuurlijk. Je graaft wat dieper in de geschiedenis van jouw familielijnen zodat je meer informatie krijgt voor jezelf. Denkende hierbij aan voorbeelden in jouw familie als noodlot, trauma’s, doodgeboren kinderen, ongewenste kinderen, miskramen, abortus, ziektes, moord, sterfte en familiegeheimen. Deze bespreken we dan in ons vervolgconsult waarop jouw energetische behandeling verder gaat.

Thema’s die aan bod kunnen komen:
Als lid van een familie maak je deel uit van jouw familielijn oftewel bloedlijn, van zowel moeder haar familie als vader zijn familie. In iedere familie komen thema’s voor die herkenbaar zijn en die we steeds opnieuw weer terug zien komen door de generaties heen.

Voorbeelden van thema’s zijn:
 • moeite hebben om op te komen voor jezelf
 • het zichzelf niet waard vinden om gelukkig te zijn
 • afgesloten zijn van eigen gevoelens
 • moeilijk tot keuzes komen
 • onvoldoende zelfvertrouwen
 • tot in het extreme voor een ander zorgen
 • de lasten van anderen op je nemen
 • een schuldgevoel met je meedragen, niet wetende waarom
 • Jezelf op de 2e plaats zetten in het leven
 • wantrouwen hebben
 • veel last hebben van autoriteit
 • jezelf vaak slachtoffer voelen van een situatie

Met de hulpvraag waarmee je start en de energetische healing van de familielijn die daarop volgt wordt je bewust en kun je in het moment uitspreken en loslaten. Ik neem tijdens een behandeling waar wat zich afspeelt in de onderstroom en binnen de dynamiek van jouw familie. Doordat je het patroon doorbreekt en verandering aanbrengt in de ordening binnen jouw familie laat je voor jezelf los maar ook voor jouw familielijn tot in vele generaties terug. Wat zelfs doorwerkt op jouw kinderen.

Voorbeelden van overtuigingen en oordelen over jezelf:
 • Ik kan niet kiezen
 • Ik kan niet goed voor mezelf opkomen
 • Ik trek altijd noodlot en pech aan in mijn leven
 • Ik krijg altijd de schuld
 • Ik ben het zwarte schaap van de familie
 • Ik kan alleen maar werken en klaar staan voor anderen
 • Ik kan niet stoppen met ongezond eten, alcohol en roken
 • Ik ben een perfectionist
 • Ik ben nergens echt goed in
 • Ik kom vaak tot niets
 • Ik wil graag de controle in alles hebben
 • Ik kan het niet alleen
 • Ik heb altijd bevestiging en goedkeuring nodig
 • Ik ben het niet waard om gelukkig te zijn
 • Ik ben dominant en stoot daarbij anderen af
 • Ik heb moeite om goed met geld om te gaan
 • Ik ben bang om iets fout te doen
 • Ik voel me vaak als dat gebruikt word
 • Ik voel me zo alleen en anders dan anderen
 • Ik kom maar niet tot succes in mijn leven

Het verloop van een energetische behandeling

De energetische behandeling is geheel pijnloos en je zit daarbij in een stoel en ik sta achter je. Mijn beide handen leg ik op je schouders. Terwijl ik achter je sta neem ik jouw familielijn helder waar en zie en hoor wat ze te vertellen hebben. Vaak zitten er aanhechtingen oftewel energetische koorden vast aan het lichaam. Familieleden en voorouders hebben met deze aanhechtingen nog steeds invloed op jouw gedrag- en denkpatronen. Dit zorgt er voor dat je door vele generaties heen in de ban van een familie blijft en onbewust in een bepaald thema blijft vastzitten. Je bent als het ware nog gebonden en niet vrij om te doen wat je werkelijk zou willen doen. Het verwijderen van deze aanhechtingen gaat op een zeer rustige en liefdevolle manier omdat we altijd vanuit respect en liefde werken met het systeem. Soms laat ik je ter bewustwording een intentie, woord of zin hardop uitspreken waardoor de blokkade makkelijker los kan laten. Pas wanneer voor jouw de boodschap namelijk helder is kan het lichaam werkelijk weer in balans komen.

Volledig bewust aanwezig

Tijdens een behandeling blijf je volledig bij bewustzijn en bepaal je zelf je grenzen. Je laat pas los wanneer voor jou de tijd rijp is en geeft daarbij je eigen tempo aan. Je doet dus niets tegen je zin in.

Het effect van een behandeling

Tijdens een energetische healing van de familie-, en voorouderlijn gaat er zeer veel liefde en dankbaarheid uit van familie en voorouders. Deze energie en de universele energie waarmee we werken is voor een cliënt vaak aangenaam en voelbaar aanwezig. Dit zorgt er voor dat je ontspannen bent aan het einde van de behandeling.

Er kan niets mis gaan

Omdat het uitgangspunt bij een energetische behandeling liefde is en we zorgvuldig en respectvol samenwerken met ouders én voorouders kan er niets mis gaan. Deze werkwijze is 100% veilig voor lichaam en geest.

De reactie van het lichaam

Je kunt het lichaam beschouwen als een systeem wat slim in elkaar steekt. Je hebt een vraag, kijkt er naar, raakt bewust, krijgt inzicht en laat los wat niet meer bij je past. Vanuit vrije wil kun je vanaf dat moment werkelijk kiezen om je leven in te richten zoals jij dat wil. Je ontdekt dat je anders kunt kijken en gedragen in relaties en situaties. Eenmaal bevrijd van een belemmerende familiepatroon en/of energetische koord krijg je overzicht in je leven. Dat is wat energetisch healen van de familie- en voorouderlijn werkelijk doet. Eén sessie kan daarmee al voldoende zijn om jouw vraag of probleem op te lossen.

Wat is belangrijk om te doen na een healing?

Na een healing ervaar je een diepe rust. Het is van belang om na een healing ontspannen te blijven. Mocht je naderhand licht vermoeid zijn dan raad ik je aan om toe te geven aan rust. Na een dag neemt normaal gesproken de vermoeidheid af en ontstaat berusting en nog meer ruimte in jezelf. Blijf voldoende water drinken zodat afvalstoffen afgevoerd kunnen worden en er geen hoofdpijn of misselijkheid ontstaat. Mochten de klachten aanhouden, bel me dan. Bij twijfel of aanhoudende klachten, neem contact op met je huisarts.

Bloesem en Nieuwe Tijd remedies als aanvullende ondersteuning

Bloesem en Nieuwe tijd remedies zijn een mooie ondersteuning in het veranderingsproces waar je instapt na een healing van de familielijn. Denk hierbij aan veranderingen waarbij je je anders kunt voelen of gedragen en je kiest vanuit je hart. Dit kan als ongewend en nieuw aanvoelen. Niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor jouw omgeving. Het innemen van jouw nieuwe plek kan gepaard gaan met de nodige weerstand en onvrede. Om daarin zelfvertrouwen op te bouwen en bij jouw keuze te blijven kan een bloesem remedie van meerwaarde zijn.

De duur van een intake en behandeling

Het intakegesprek en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 1 à 1,5 uur.
Een vervolgafspraak waarin de behandeling plaats vindt duurt gemiddeld 1 à 1,5 uur.
Psycholoog Karin de Mulder in Horst, Limburg
Karin de Mulder
 • Ervaren therapeut en coach
 • Afspraak op korte termijn
 • Geen verwijsbrief nodig
 • Ook consulten in de avond

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact