bg

Informatie over individueel systemisch werk (ISW)

Jouw herkomst maakt wie je bent

Elk mens kijkt op een eigen en unieke manier naar zichzelf en de wereld om zich heen. Dit heeft te maken met het gezin waarin je geboren bent en de omgeving waarin je opgegroeide. Dit maakt de persoon die je nu bent. Dagelijks nog kijken we dus door een bril die gekleurd is met allerlei persoonlijke ervaringen en herinneringen. Dit kan waardevol maar ook pijnlijk voor je zijn. Om de pijnlijke gevoelens uit het verleden te verzachten ben je in de loop van de tijd gewoontes en overtuigingen aan gaan leren omdat je niet beter wist en geen andere mogelijkheden zag voor jezelf.

Liefde is de basis

De basis van individueel systemisch waarnemen en opstellen is liefde. Weliswaar een magische liefde waardoor problemen ontstaan, maar het is liefde voor de ander én voor het systeem. Door een verandering aan te brengen van magische liefde naar wetende liefde kan je in plaats van gebonden weer verbonden raken en volledig jezelf zijn. Zoals het leven voor jou bedoeld is met alle kwaliteiten die je meegekregen hebt.

Onderdeel zijn van een groter geheel

Bij individueel systemisch werk ontdek je dat je een individu bent maar ook dat je deel uitmaakt van een veel groter geheel, namelijk een familielijn- oftewel bloedlijn. Dat is waar jij mee verbonden bent en blijft gedurende jouw leven. Zowel vanuit moeders als vaders kant ben je verweven met meerdere bloedlijnen die vele generaties terugvoeren. En iedere generatie groeide op in een andere tijd met andere regels, gewoontes, wetten en standaarden. Binnen individueel systemisch werk ga je als onderdeel van jouw familiesysteem en bloedlijn(en) op zoek naar de dieper liggende oorzaak en oplossing voor jouw vraagstuk en/of probleem.

Terugkerende klachten en uitdagingen

Dagelijks speel je als vanouds een rol en gedraagt je op een manier waarmee je het leven sturing geeft. Voelde je je als kind anders of niet begrepen? Dan kun je jaren later nog steeds hetzelfde daarin tegenkomen. Wanneer je dit opvalt en je ontdekt de aaneenschakeling van (terugkerende) problemen en klachten is het wellicht tijd om eens te kijken waar dit werkelijk vandaan komt, zodat je er definitief afscheid van kan nemen.

De essentie van individueel systemisch werk

Individueel systemisch werk maakt zichtbaar waar je leven niet (meer) stroomt. Door te werken met een tafelopstelling of bodemankers komt in beeld wat zich afspeelt in jouw binnenwereld. Je stelt een hulpvraag en begint met het opstellen van figuren op tafel. Het moment dat je de figuren op tafel zet of bodemankers op de grond legt, is het alwetende, het collectieve veld en jouw onderbewuste reeds aanwezig in de praktijkruimte en kan dat wat er bij jou geblokkeerd of verstrikt is geraakt zich gaan laten zien. Je ontdekt waarom je steeds weer in dezelfde situatie terecht komt en het maar niet doorbroken krijgt. Je herkent oud en belemmerend gedrag en overlevingsmechanismes. Zelf heb je hier vaak geen zicht op omdat het voor jou een blinde vlek is, meegekregen vanuit het familiesysteem. Je hebt dan ook vaak geen idee hoe je dit kunt doorbreken. Met een individuele opstelling ontdek je de drijvende kracht achter jouw probleem en verandert dit je leven.

Hoe een tafelopstelling verloopt

Bij een tafelopstelling werken we met (houten) figuren en andere hulpmiddelen. Jij bent degene die de figuren zelf op tafel neerzet. Ik neem de dynamiek waar wat zich binnen een systeem afspeelt en wat nodig is om een grondpatroon te kunnen doorbreken. Het is nodig dat je tijdens een opstelling bepaalde zaken hardop uitspreekt zodat jouw onderbewuste, het alwetende veld en het collectieve veld aangesproken en in werking gesteld wordt. De situatie die je ziet op de tafel met de gevoelens die het bij je oproept en het uitspreken ervan leveren vaak al een enorme rust en ontspanning op voor het lichaam.

Opstellen met bodemankers

Wanneer we met bodemankers werken leg je in de praktijkruimte ankers op de grond, in de vorm van blaadjes of placemats. Je gaat staan op jouw bodemanker maar mogelijk ook met momenten op het anker van de ander zodat je ervaart hoe het voor de ander voelt en met welk perspectief die persoon kijkt. Het kan zijn dat je daarbij beknelling, angst, verdriet, benauwdheid, geslotenheid of onbereikbaarheid voelt. Dit heeft jou iets te vertellen in relatie tot de ander.

Naast jou kan ik mezelf ook in de opstelling opstellen als representant en op een bodemanker gaan staan van de ander om daarmee aan te geven wat ik ervaar op die positie. Ook dit brengt voor jou bewustwording op gang jou en maakt veel duidelijk over wat zich afspeelt.

De meerwaarde van een opstelling

Door bepaalde zinnen en/of boodschappen uit te spreken naar de ander en een herordening aan te brengen in het systeem verandert er iets in de dynamiek van een systeem. Waarmee je jouw werkelijke plek in kan nemen in het systeem. Een plek waar je thuishoort en waar jouw kwaliteiten helemaal tot uitdrukking kunnen komen. Hiermee ontstaat verbondenheid en acceptatie en ruimte voor verandering. En dat bevrijd werkelijk.

Hoe lang duurt een consult en wat is de nawerking ervan

Een systemische opstelling duurt circa 1,5 à 2 uur. Dit is afhankelijk van wat zich laat zien in de opstelling en hoezeer de onderstroom zichtbaar wordt en de dynamiek kan veranderen. Een opstelling kan nog een hele tijd in jouw systeem door werken. Het werkelijke effect van een opstelling wordt vaak pas na 6 tot 12 maanden goed zichtbaar.

Energetisch werk in combinatie met individueel opstellen

Nadat we individueel systemisch opgesteld hebben kan nog energetisch werk ingezet worden Deze combinatie zorgt er voor dat er nog meer innerlijke ruimte ontstaat en dat belemmerende contracten en/of energetische (familie)koorden definitief verwijderd worden. In korte tijd ontstaat hierbij veel bewustwording en heling voor zowel lichaam als geest. Een individuele systemische opstelling, inclusief energetisch werk duurt ongeveer 2,5 à 3,5 uur.
Psycholoog Karin de Mulder in Horst, Limburg
Karin de Mulder
  • Ervaren therapeut en coach
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Ook consulten in de avond

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Contact